โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์

 • Posted In: โรงเรียนของหนู

 • Keymaster
  #64

  เรียนผู้ใหญ่ใจดี  ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์

  ด้วยโรงเรียนวัดหนองทองทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร  อ.เมือง  จ. นครนายก  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  175 คน  โรงเรียนอยู่ในชนบท  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านมีรายการดังนี้

  1. ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน  โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางให้นักเรียนรับประทานทุกคน  ดังนั้นจึงขอรับความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้ง  หรือทุนสมทบกิจกรรมอาหารกลางวัน

  2. รองเท้านักเรียน   จำนวน  25  คู่  สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

  3.  ไม้ฝา หรืองบประมาณในการเปลี่ยนฝาเดิมที่ชำรุด ผุพัง
  4.  สีน้ำมัน (สีฟ้า ) สำหรับทาอาคารเรียน
  5. เสื้อผ้าไทย   เนื่องจากที่นักเรียนมีอยู่เดิมเก่า  ชำรุด  ขาด  ไมาสามารถใส่ได้เป็นส่วนใหญ่  เพราะใส่มา  ประมาณ 3 ปี

  6.พัดลมเพดาน  สำหรับติดในห้องเรียน  จำนวน  ๙  ตัว

  โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใหญ่ใจดี  ผู้ใหญ่ใจบุญ  ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์   หากท่านบริจาคหรือสมทบทุน  ตั้งแต่  100  บาท  โรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  ใบประกาศเกียรติคุณบัตร และลง  edonation  กับสรรพากร  เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  ท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่โรงเรียน  หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวัดหนองทองทราย

  บัญชีเลขที่  211-0-20780-9

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  นางณัฐมน  สุวานิโช

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย
  โทร.  098-4030233

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้