คำสรรพนาม

 • Posted In: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • Keymaster
  #33

  คำสรรพนาม

  2.คำสรรพนาม
  คำสรรพนาม หมายถึง คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำ เช่น เธอ เขา มัน สู เจ้า การปรากฏตามตำแหน่งในประโยคของสรรพนามนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับคำนาม
  คำสรรพนามจำแนกได้ 5 ชนิด ได้แก่ คำบุรุษสรรพนาม คำสรรพนามถาม คำสรรพนามชี้เฉพาะ คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ และคำสรรพนามแยกฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้
  2.1 คำบุรุษสรรพนาม
  คำบุรุษสรรพนาม คำสรรพนามบอกบุรุษ หรือคำสรรพนามแทนบุคคล ล้วนแต่เป็นชื่อเรียกสิ่งเดียวกัน หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลเพื่อบอกว่าเป็นผู้พูด ผู้ที่พูดด้วยหรือผู้ที่กล่าวถึง นอกจากนั้นเราสามารถใช้คำบุรุษสรรพนามนี้แทนสัตว์ สิ่งของ ผี เทวดา หรือความคิดก็ได้ สามารถแยกได้ 3 บุรุษ ดังนี้
  2.1.1 คำสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตนเองขณะพูดกับตนเองหรือผู้อื่น เช่น ผม เรา กู ข้าพเจ้า กระผม ดิฉัน อาตมา
  2.1.2 คำสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนบุคคลที่เราพูดด้วย เช่น เธอ คุณ ท่าน แก มึง
  2.1.3 คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งที่เรากล่าวถึง เช่น เขา มัน ท่าน หล่อน
  2.2 คำสรรพนามถาม
  คำสรรพนามถาม หรือปฤษฉาสรรพนาม หมายถึง คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในขณะเดียวกันก็ใช้แทนการถามไปในตัวด้วย ในภาษาไทยมีเพียง 3 คำ ได้แก่ ใคร อะไร ไหน
  2.3 คำสรรพนามชี้เฉพาะ
  คำสรรพนามชี้เฉพาะหรือนิยมสรรพนาม หมายถึง คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในขณะเดียวกันก็บอกระยะใกล้และไกลด้วย ในภาษาไทยมีเพียง 8 คำ ได้แก่ นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น นู่น นู้น ระยะใกล้สุด นี่ นี้ ระยะไกลออกไปใช้ นั่น นั้น ระยะไกลออกไปอีกใช้ โน่น โน้น ระยะไกลที่สุดใช้ นู่น นู้น
  2.4 คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ
  คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามโดยไม่กำหนดเฉพาะว่าหมายถึงใคร ผู้ใด สิ่งใด หรือสถานที่ใด เช่น ใคร อะไร ไหน ท่าน เขา เรา ใด ใครๆ ใดๆ
  2.5 คำสรรพนามแยกฝ่าย

  คำสรรพนามแยกฝ่าย หรือวิภาคสรรพนาม หมายถึง คำสรรพนามที่ใช้แทนนามหรือคำบุรุษสรรพนามเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่ายหรืหลายส่วน แต่ละฝ่ายก็แยกกันทำกิริยาหนึ่งหรือมากกว่า คำสรรพนามนี้มี 3 คำ ได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

   

  วรวรรธน์ ศรียาภัย.(2556).ภาษาศาสตร์ภาษาไทย,

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้