ชุมชนแห่งการเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันผลงานทางการศึกษา
สมาชิก - ล๊อกอิน สมัครสมาชิก ฟรี ติดต่อเรา  

หน้าแรก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

:: รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย ::
ผู้ก่อตั้งกระทู้นี้ เมื่อ 2021-09-01 20:58:23 ...

admin

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ          การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

ผู้ประเมิน        นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี 

ปีการศึกษา      2563

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ                       การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินโครงการ 4 ด้าน              ตามรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมิน        ด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ  และการประเมินด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้               ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 98 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 98 คน รวมทั้งหมดจำนวน 211 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

 

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.    ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก               (μ= 4.33, s = 0.78) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 2 รายการ ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 8 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบาย                (m = 4.87, s = 0.51) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  (m= 4.73, s = 0.45) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชน และการประสานงานสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (m= 4.40, s = 0.82) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (m= 3.80, s = 0.94)  มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

2.       ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
แจ้งลบคอมเม้นท์นี้
หน้าที่ 1 ความเห็นที่ 1 ถึงความคิดเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ผู้ติดตาม 1 เมื่อ 2021-09-01 20:58:55 ...

admin
ไฟล์:https://docs.google.com/document/d/1xMC_HTAMnJbr0Y1Sz7KYiY7PH5mzWRFS/edit?usp=sharing&ouid=106715233900426075961&rtpof=true&sd=true
  แจ้งลบคอมเม้นท์นี้
ผู้ติดตาม 2 เมื่อ 2021-09-01 20:59:42 ...

admin
https://docs.google.com/document/d/1xMC_HTAMnJbr0Y1Sz7KYiY7PH5mzWRFS/edit?usp=sharing&ouid=106715233900426075961&rtpof=true&sd=true
  แจ้งลบคอมเม้นท์นี้
หน้าที่ 1 ความเห็นที่ 1 ถึงความคิดเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจผู้ตั้งกระทู้นี้...

 • สามารถจัดรูปแบบตัวหนังสือ
 • เปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือ
 • ใส่สีให้กับตัวหนังสือ
 • ใส่รูปภาพอ้างอิง
 • ใส่ลิงค์ให้กับข้อความ
 • หลากหลายไอคอนแสดงอารมณ์
 • และใส่โค้ดต่าง ๆ เช่น VDO ฯลฯ

 

♥♥♥ krupatom.com ยินดีต้อนรับค่ะ ♥♥♥
ติดต่อ - สอบถาม ทีมงาน krupatom.com
     
ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล์ / เบอร์โทร : *
เรื่อง :
รายละเอียด :
   
 

สมาชิกล๊อกอิน - เข้าใช้งานระบบ
User Name :
Password :
   
♥ ยินดีต้อนรับสมาชิกเว็บ "krupatom.com" ทุก ๆ ท่าน ♥
ขั้นตอนและวิธีการสมัครใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หวยหุ้น V.2011
♥♥♥ วิธีและขั้นตอนการสมัครสมาชิก ♥♥♥
 1. โอนค่าสมัครสมาชิก เข้าบัญชีออมทรัพย์
  ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 389-200-766-4 ชื่อบัญชี นายประเสริฐ พลดงนอก

 2. แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ไปที่หมายเลข
  085-016-4942 (ประเสริฐ)

 3. จากนั้นรอรับ User Name และ Password ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
  (สมัครวันนี้ได้ใช้งานวันนี้ สมัครก่อน รวยก่อน...)
- ปิดรับสมัครเป็นสมาชิก -
สนใจกรุณาติดต่อได้ที่เพจ ครูประถม.คอม
♥ สมัครเป็นสมาชิกเว็บ "krupatom.com" ง่าย ๆ และฟรี ๆ ♥
 1. ร่วมขับเคลื่อน ระดมความคิด ถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษาไทย
 2. ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทู้ และแบ่งปันแนวทาง หรือ แนะนำสื่อการสอนคุณภาพ
 3. ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ตั้งกระทู้ดี ๆ ให้มีแรงใจต่อไป
 4. และอื่น ๆ นาสาระความรู้ อีกมากมาย
♥ กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และ ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันด้วยนะค่ะ ♥